Nikkor 20/4 ai

  Nikon D50, Nikkor 20/4 ai @ f/4, пример бо-ке